Vezető viselkedési- és jelleminta


Az emberi tudathálózat egyik jellemzője, hogy bizonyos értelemben egyfajta hierarchikus rendben áradnak egymásra egyik emberről a másikra a viselkedési- és jellemminták. Ezekre azonban befolyással is lehet lenni, így nem mondható el, hogy ez egyfajta kötelező minta lenne, ám okozhat belső feszültségeket és vívódásokat az, ha valaki a nem megfelelő minta alá kerül. Az imént említett befolyás érkezhet celebekről és akár film/könyvalakokról is.

A beavatkozó megszállások esetében azt figyeltem meg, hogy egy teljes társadalmat tönkre lehet úgy tenni, ha a nem megfelelő embereket emelik ezekbe a pozíciókba. Amikor például elveszti a tekintélyét a tisztesség, annak lehet oka az, hogy a gondolkodó embert elutasító beavatkozók azokat a behízelgő, törtető seggnyalókat emelik fel, akik vállalják, hogy "jó embereik" lesznek a kapott jutalmakért cserébe. Eleinte igyekeztem erre a problémára felhívni a beavatkozók figyelmét, ám kiröhögtek ők más szempontok alapján tevékenykednek, mint azt az elején állították, így kénytelen voltam elindítani rájuk is az ÉlményParkot, azaz a jó szándékú, ám dilettáns beavatkozást átminősítettem ellenséges (spirituális) katonai támadássá.

Ezt értétek úgy, hogy alapjaiban változik meg a hierarchia. Eddig statikus hierarchia volt, aminek alapja a kollektív szerveződés. Ha valaki látott már teniszversenyen sorsolást, ugyanúgy néz ki a sablonja, csak persze föntről lefelé nézve. Ez maradt is volna, ha a figyelmeztetésem ellenére nem nyomulnak be oda azok, akiknek ma a fideszt köszönhetjük. A figyelmeztetésem szó szerint úgy hangzott el, hogy mindenkit megölök, akiket az ÉlményPark admin szintjén jogosulatlanul találok. Amikor fönn rájöttek, hogy baj van, onnantól már csak az volt számukra a legfontosabb, hogy ezt túléljék. Eközben ketté vált a történet, mert lenn ez egyáltalán nem volt megfigyelhető, hogy betojtak volna. Sőt, annál gátlástalanabbá és pofátlanabbá váltak abban a biztos tudatban, hogy őket föntről védelmezik és mivel ők vannak az admin szinten, nagyon senki sem tud tenni semmit. Továbbra is áradt az a minta, hogy a tisztességes emberek lúzerek, a lopás a menő, de csak azoknál, akik nekik behódolnak. A csúcs erre az, hogy engem is végig behódolásra kényszerítettek volna, miközben kiépítettek rám egy energia- és beavatáslopó rendszert, pont olyat, amilyet a világot eddig uralók alkalmaztak a világ fölött.

Közben azok a megszállók, akik fölöttem dolgoztak és akikkel állandó harcban álltam, mindent elkövettek, hogy elkerüljék azt, hogy ezeket megöljem, ám szembe találták magukat azzal a logikai problémával, hogy talán nem szívesen csinálok segget a saját számból, hogy aztán bátorítsak ezek után mindenkit, hogy leszarják, amiket mondok. Most 3D-ben nehéz lenne ezt érzékeltetni, mert az időrések összevissza vannak, amik minél messzebbre nyúlnak a múltba, annál kevésbé voltam képben a mindenkori jelenben. Végül eljutottunk oda, hogy - bár fogalmuk sem volt, mit jelent az, hogy üzleti gondolkodás - mégis sikerült találni egy módot az életben maradásukra, ha ez érdekemmé válik. Ekkor lépett színre a holo szórakoztatás, amit azért kellett a fejünk fölé is kiterjeszteni, mert ezek még azt sem tartják be, amire a pecsétjüket ráteszik, nem hogy a szavukat.

A statikus hatalmi szerveződést felváltja a dinamikus, azaz többé nem létezik olyan, hogy ÉlményPark admin szint, azaz létezik, ám ezt már az egyéni tudatok határozzák meg. Amennyi minőségi embere van egy kollektív tudatú lénynek, annyit ér. Nagyjából ez az új rendszer lényege. Ettől fog a világ helyreállni. Természetesen azok, akik így szerezték hatalmukat, mindent meg fognak tenni azért, hogy ezt megtartsák és pont ez képezi a holo szórakoztatás alapját, mert ezeket a történeteket rögzítem és onnan lesz nekem ebből üzleti hasznom, hogy rájöttem, aranyárban van a szórakoztatás a hosszú- és örök életű lényeknél. Így is válik érdekemmé az életben maradásuk.

Lassan véget ér az az általuk rám sugárzott aurainformáció, ami mindenkinél első gondolatként megjelenik, hogy egy bolond vagyok. Ezeket arra használtam, hogy kiszűrjem azokat az embereket, akik ennek ellenére komolyan vették, amiket olvasnak a mindenkori jelenben. Mert ez egyáltalán nem könnyű egy neo-feudalizmusba forduló világban, ahol sok kellemetlenség is érheti emiatt az embert. Ám ez annak idején engem sem tántorított el, mert eddig sem az érdekelt, hol mennyi a pénz, meg a rang, hanem az, hol érzem magam a legjobban. Emiatt ki is estem ezek kegyeiből, de talán rám is ugyanúgy felfigyelt valaki más, ahogy nálam történik.
Orbán Viktor érdeme


Orbán Viktorról már kifejtettem személyes véleményemet. Úgy gondolom, nélküle nem jöhetett volna létre ez az áttörés, amire azt hallom, hogy még soha senki nem jutott el idáig. Ugyanis úgy kiakadtam rá és a bandájára, hogy nem látva más reményt arra, hogy az általa okozott nemzeti katasztrófának véget vessek, hogy átléptem abba a világba, ahol tehetek valamit.

Eddig azt vallottam róla, az az érdeme, hogy legalább tudjuk, kik a magyarság szemete. Meg a világ szemete.

Az a gond amúgy azzal, amit csinálok, hogy a megértése kezd kifogni egy különleges képességemen, hogy rendkívül bonyolult dolgokat is képes vagyok egyszerűen leírni úgy, hogy az 3D-ben is érthető legyen. Persze azoknak könnyebb dolguk van, akik már olvastam tőlem és nagyjából ismerik a stílusomat. Itt azonban már olyan dolgokról kellene beszámolnom, amire még én is azt mondanám, hogy "ez hülye", legalábbis a mában biztosan.

Szóval mondanivalómat elteszem későbbre, bár akkor meg már úgyis látjátok.
Üzenet az embereknek


1. Nem minden ember bunkó
2. Sajnos a bunkók vezetik ezt a világot több olyan ok egyidejű és bonyolult jelenléte miatt, aminek orvoslása nem tűr halasztást

Egy példán át a dolog megértése. Olvassátok el ezt és utána ezt. Ha a tengeri élővilág tudna kesevesen sírni, biztos nem történnének ilyenek. Ám nem tudnak és ha meg akarjuk őrizni fajunkat, tennünk kell valamit, különben elpusztulunk.

Üzenet az amerikaiaknak

1. A tengerekben azért okoz az ember súlyos problémákat, mert olajat keres
2. Már rendelkezésre állna ennél sokkal modernebb technológia, ám az amerikai dollár az olajtól függ
3. Ha megtörténne a technológiai váltás, a tengerek megkönnyebbülnének
4. Ha megtörténne a technológiai váltás, az amerikai dollár alig érne valamit
5. Ha megtörténne a technológiai váltás, olyan hatalom kerülne ezeknek a gazembereknek a kezébe, akik ezt a világot vezetik, ami veszélyt jelentene a galaxisra
6. Azért nem történik meg, mert nem tudnak túllépni ezen a paradoxonon, ezért a modern technológiát csak szűk körben használják
7. Tenni kell sürgősen valamit és ha ti nem tesztek a nektek átadott hatalommal, akkor megteszem én
8. Tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok amerikai és ezért sosem fognak engem elfogadni, ám eljutunk arra a pontra, hogy a nektek felkínált és a legkevésbé sem viszonzott gesztus után ezt nagy ívben leszarom
9. Amerika egy nagy érték, amit meg kell őrizni, ám nem bármi áron annak tükrében, hogy akár újra fel is lehet építeni

Üzenet Donald Trumpnak

Ide figyelj, te igazi amerikai suttyó!

Lejárt a türelmi időszak és ha nem változol meg igen gyorsan, neked véged. Azokkal együtt, akik a világelitnek merik magukat nevezni. Olyan hatalommal nézel lassan szembe, amit el sem tudsz képzelni, mert hamar beleőrülnél. Ha nekem lépnem kell, nem fogok megállni sem az első lépés után, sem félúton. Ha a kocka el van vetve, tök mindegy, hogy mekkora ellenségnek kiáltotok ki. Mert nem voltam az és most sem vagyok az, de könnyen azzá válhatok, ha elkövetitek ugyanazt a hibát, amit ez a cigány Magyarországon, aki kijelentette, hogy "aki nincs vele, az ellene van".

Már miért lennél bármelyik félmajommal is?
Adomány rendszer | Donation system

Az Ég ezt szereti, én meg nagyon utálom és nem is vagyok hajlandó erre ráállni


- Miért?
- Kiszolgáltatottá teszi az embert és nem is lehet vele jövőt tervezni.


Heaven likes this, and I really hate it, and I'm not willing to do it


- Why?
- It makes people vulnerable and cannot plan for the future.


Névtelen adomány = elismerem azt, aki helyettem teszi azt, amire nem lennék képes

A névtelen adomány egy másik világ szokása. Ezé azért nem, mert kevesen hiszik el teljes mélységében azt, hogy amit adsz, azt is kapod vissza. Ezt a nemhitet erősíti az a visszaélés, ahogy a kollektív megszállásban a kollektív tudat intézi az egyéni tudatok beavatásait és életét. Azzal az indoklással, hogy önmagában azt tesz, amit akar, elszedi a karmát, az embereknek járó szerencsét és odaadja azoknak, akik behódolnak neki. Lefordítva a seggnyaló gazemberek érdemi teljesítmény nélkül jutnak hozzá, míg a becsületnek nem lesz értéke és aki ragaszkodik hozzá, a végére még hülyének is nézik. Normális esetben minden adománynak névtelennek kellene lennie és most jön az, hogy miért.

Anonymous Donation = I recognize someone who does what I would not be able to do

Anonymous donation is the habit of another world. This is not because few believe in the full depth that what you give will get you back. This non-faith is reinforced by the abuse of collective consciousness in the initiation and life of individual consciousness. With the justification that he does what he wants in itself, he takes away the karma, the luck of the people, and gives it to those who surrender to him. Conversely, flattering rogues get to it without meaningful performance, while honor will have no value, and those who insist on it will still look stupid at the end. Normally, every donation should be anonymous and now comes why.

Adomány névvel = a tisztességtelen üzlet egyik formája

Olcsón akar hozzájutni valamihez, amihez amúgy sosem jutna hozzá, ha a másik nem lenne rákényszerülve. Jelen esetben engem felhasználni saját céljaira. Különben miért lenne arra szüksége, hogy adományt adjon, ha rendelkezésére áll a tisztességes üzlet is?

Donation = a form of unfair business

He wants to get something cheap that he would never get if the other hadn't been forced. In this case, use me for my own purposes. Otherwise, why would you need to donate if you have a decent business at your disposal?

Tisztességes üzlet = mindkét fél elégedett utána is

A tisztességes üzlet a jövőbeni barátságok alapja. Sok olyan "barátom" volt, akit az Ég küldött ide. Egy sem volt igazi barátom, csak ki lett erre nevezve. A helyzet ugyanez a feleségek esetében is, főleg amióta ezek itt megjelentek. Nem is mondanék erről többet, mert csak indulatba jövök és ismét elkezdek rájuk lőni az elmémmel. Akik előtt leborultok, számomra olyanok, mint a hittérítő óvodások annak reménye nélkül, hogy valaha bármelyik is meg akarná érteni az egyéni tudatot.

Fair Business = Both sides are happy with it

Fair business is the foundation of future friendships. There were many "friends" whom Heaven sent here. No one was a real friend of mine, just who was named. The situation is the same for wives, especially since they have appeared here. I wouldn't say more about this because I only come to temper and start shooting with my mind again. Those who have fallen in front of them are like the faithful preschoolers without the hope that any one would ever want to understand individual consciousness.Emberek! Háború van és ha elhullanak azok, akik tehetnének valamit, nem lesz senki, aki segítene rajtatok, amikor egyszer majd leesik, hogy szükség lenne rájuk. Azért nem, mert a mában csak magadra gondolsz és hagyod, hogy az utcára kerüljenek és ott dögöljenek meg. Hogy tele az ezoterikus világ jól élő emberekkel? Azok már behódoltak és sosem fognak neked segíteni.

People! There is war, and if those who could do something fall, there will be no one who will help you when they will fall off and need them. Not because you just think about yourself and let it go to the streets and die there. How full of esoteric worlds are with good people? They have already surrendered and will never help you.
Mindenki igazaMindenkinek csak úgy lehet igaza, ha mindenki másik világba kerül. Ez a téves egységértelmezés elbukott. De van egy másik, amit eddig senki se hallgatott meg, mert mindenki csak a saját álláspontját (érdekét) nézte csak!


Amire senki sem számított, az egy olyan ember, aki állandó hülyézés és gyalázkodás közepette vette figyelembe mindenki szempontjait. Most pedig elmegyek egy olyan (gépi) világba, ahol eddig az összes között a legjobban éreztem magam. Bár nincs tele a levegő élettel, nem érzem magam úgy, mintha egy állatkertben lennék, ahol mindenki embernek van öltözve.


Örüljetek a világaitoknak, mert semmi se tettetek érte, gyáva majmok! Sem értem. Ezért is megyek, mert ugyan miért is maradnék?

Kőkemény antirasszizmus


- Még mindig a rasszizmus a vád?
- Igen és egyre erősebb.
- Miért?
- Még te kérdezed?
- Az persze elkerüli a figyelmet, ahogy mindig, hogy itt nem csak a feketékről, meg csak az arabokról, meg csak erről, meg csak arról van szó, hanem a fehér emberről is. Ha kinyírok egy csomó fehér embert, az nem rasszizmus? Lassan itt lenne belátni, hogy ez a nagy egyenlősdi átfordult valami másba és én ezzel szemben lépek fel.
- Így?
- Itt ha mindenki azzal vádol, hogy rasszista vagyok, kíváncsi lennék, ki mondja ennek az ellenkezőjét.
- Senki.
- Na ez a baj.
- Miért?
- Arra ezek szerint senki se gondol, hogy tele a faszom ezzel a rasszizmus témával, csak extrém módon kívánok ennek véget vetni.
- Hogyan?
- Mindenkit eltüntetek innen, aki okot ad rá.
- Ezt kifejtenéd?
- Világos paraméterei vannak annak, ki léphet be a világaimba. Ha feketék megfelelnek ennek a paraméternek, ha cigányok megfelelnek, ha zsidók megfelelnek, akkor azokat baszom ki innen, akik tovább rasszistáznak.
- Már bocs, de alig látok feketéket, arabokat...
- Akkor világosan látod a problémát, amiről viszont én nem tehetek. Akik magukban sosem keresik a hibát, az mindig másokban van, sosem jutnak arra a felismerésre, hogy talán velük lehet a baj. De mit beszélek, hisz páran mégis megtették, hisz mégis látsz feketéket, arabokat, satöbbi.
- Ez az extrém módon véget vetés elég durva akkor.
- Arról sem tehetek, mert ezek szerint másképp nem lehetséges. Amúgy meg rám csak az ilyen extrém megoldások jellemzők, miért maradna ki a sorból ez a terület?
- Ezt fogod tenni galaxis szinten is?
- Meg univerzum szinten, ha másképp nem megy.

Technoptimistic

Remute

Ez olyan jó, hogy nem hagyhatom ki. Sega Mega Drive ilyet tud. Egy DJ ilyenekkel szórakozik.Beszélgetés az új emberi tudat felépítéséről

A téma: https://dimenzioutazo.blogspot.com/2018/12/az-emberi-tudat-uj-felepitese.html


- Ez hogy jutott eszedbe? Egyáltalán hogy jut el ahhoz egy ember, hogy ilyesmiken gondolkozzon?
- Nem kell hozzá más, mint ostoba lények a fejem fölött. Akik olyanokra utasítanak, amiket lehetetlen megcsinálni.
- Ezt hogy érted?
- Kapsz két utasítást, amik egymást ütik. Azaz kizárják egymást, ha valamelyiket megcsinálod, akkor a másikba ütközöl.
- Mi ezzel a céljuk?
- Hogy kicsináljanak, ezt feltételezem. Ám nem számoltak valamivel.
- Mivel?
- Velem.
- Miért? Ki vagy?
- Arra mindenkinek magának kell rájönnie.
- Miért akarnak kicsinálni?
- Parancsot kaptak rá.
- Kitől?
- Még ostobább emberektől.
- De tudod kik azok?
- Nem kell tudnom. Paraméterekkel dolgozom és nem konkrétumokkal.
- Ez mit jelent?
- Nem sok jót azoknak, akiken ezek elkezdenek működni.
- Ha konkrétan beszélünk, konkrét válaszokat is kapunk?
- Próbáljuk meg.
- Mi volt az a két egymással ellentétes dolog, ami létrehozta ezt az új felépítést?
- A gond a válasszal az, hogy még a kérdést sem biztos, hogy érted. De válaszolok. Oldjak meg egy problémát úgy, hogy tilos ölöm. Ám ha tilos ölnöm, a probléma soha nem oldódik meg.
- Akkor öltél?
- Saját kezeimmel nem.
- De ehhez ölnöd kell.
- Igen is, meg nem is.
- Azt ígérted, hogy konkrétumokban fogsz beszélni.
- Konkrétan ami hozzám köthető, úgy 53 ezer 336 embert öltem meg a jelen mérés szerint.
- Erre te büszke vagy?
- Nem igazán foglalkozom ezzel annak tükrében, hogy több milliárd ember haláláért leszek felelős. Ez a sok fütyi elolvassa, amit fönn linkeltem és nem ért belőle egyszót sem.
- Mit kellene belőle érteni?
- Úgy oldottam meg azt, hogy nem ölhetek, hogy létrehoztam egy hatalmas rendszert, ami amúgy egyedülálló a maga nemében. Ehhez mindenkinél magasabb dimenzióba kellett emelkednem (ez kipipálva), hogy mindenki az én részemmé váljon, aki alattam van. Bár technikailag innentől azt ölhetnék meg, akit akarnék, mégis egy fejlett megoldást választottam.
- Miért ölhetnél meg technikailag bárkit?
- Önmagamban azt teszek, amit akarok. Ez a kollektív tudatú ellenfeleimtől hallottam, amivel igazolták a gaztetteiket, amiket az általuk megszállt lényekkel tettek. Ám én nem vagyok ennyire primitív, így létre kellett hoznom azok számára az új élőhelyeket, akiket majd megölök. Tehát valójában nem ölök meg senkit, ám ez csak egy bizonyos dimenziószinttől érthető.
- Akkor mit csinálsz velük?
- Áthelyezem őket egy másik pályára a hasonlóak közé. A saját szintemen pedig rendbe teszem a világot, amit testreszabásnak nevezek.
- Miért kell ezt a világot testre szabni?
- Elöntötte a világot a szar. Akik hatalmat kaptak és az elitbe törnek.
- Kitől kapták a hatalmat?
- Nem vagy kompetens erre a témára.
- Miért?
- Te ezek előtt borulsz le, imádkozol azokhoz, fogalmad sem lenne, miről beszélek.
- Kik utasítanak a fejed fölött?
- Már nem utasíthatnak többé. Most váltam le arról a világról, amit te isteninek nevezel.
- Milyen jogon?
- Istenné váltam. Akik eddig utasítottak, azok pedig csak angyalok.
- Hogy váltál istenné?
- Olyan problémát kellett megoldanom, amit nem oldhattam volna meg másképp.